02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی

تعرفه پنل اس ام اس

کمترین قیمت ارسال اس ام اس  ، بهترین امکانات پنل پیامک

تعرفه پنل اس ام اس

قابل اعتماد

مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و وزارت صنعت

تعرفه پنل اس ام اس

لیست سیاه

راهکار های متنوع برای ارسال بلک لیست مخابرات

تعرفه پنل اس ام اس

کمترین تعرفه

شروع تعرفه ارسال پیامک از 93 ریال

تعرفه پنل اس ام اس

گزارش

گزارش ارسال، بازگشت هزینه دلیور نشده ها

تعرفه پنل اس ام اس

بانک شماره

بانک کشور در پنل اس ام اس با تفکیک منطقه

تعرفه پنل اس ام اس

خط رایگان

2 خط اختصاصی با انتخاب شماره دلخواه

تعرفه پنل پیامک

ساده
25 هزار تومان
300 پیامک نخست هدیه
بدون محدودیت ارسال
بدون محدودیت دریافت (رایگان)
1 خط اختصاصی هدیه
1 خط عمومی رند
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
دفترچه تلفن پیشرفته
ایمیل انبوه
ارسال بلک لیست
پیام صوتی
ارسال تدریجی
ارسال متناظر
(BTS) ایرانسل
گنجینه پیامک
اضافه به لیست خودکار
ارسال هوشمند
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
ارسال متناظر زماندار
پیامک سر رسید
پاسخ زماندار
نظرسنجی و قرعه کشی
آزمون
امتیاز دهی
مسابقه پیامکی پیشرفته
کد دهی
شماره دهی
کد خوان
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال کد پستی همراه اول
ارسال کد پستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
ارسال پیامک فلش
لیست سیاه
نوبت دهی هوشمند
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
منشی پیامک
انتقال پیامک
ارسال از موبایل
ارسال کارت ویزیت
خط اختصاصی هدیه 50001
تعرفه خط 1000 : 13.0
تعرفه خط 2000 : 14.9
تعرفه خط 3000 : 13.0
تعرفه خط 50001 : 11.7
تعرفه خط 50009 : 11.7
تعرفه خط 50002 : 12.4
تعرفه حط 50005 : 12.4
تعرفه خط 50004 : 11.7
تعرفه خط 021   : 13.0
تعرفه ایمیل 
تعرفه پیام صوتی
ارسال سیمکارتی : 16.2

پنل سالیانه است
متوسط
49 هزار تومان
500 پیامک نخست هدیه
بدون محدودیت ارسال
بدون محدودیت دریافت (رایگان)
1 خط اختصاصی هدیه
2 خط عمومی رند
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
دفترچه تلفن پیشرفته
ایمیل انبوه
ارسال بلک لیست
پیام صوتی
ارسال تدریجی
ارسال متناظر
(BTS) ایرانسل
گنجینه پیامک
اضافه به لیست خودکار
ارسال هوشمند
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
ارسال متناظر زماندار
پیامک سر رسید
پاسخ زماندار
نظرسنجی و قرعه کشی
آزمون
امتیاز دهی
مسابقه پیامکی پیشرفته
کد دهی
شماره دهی
کد خوان
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال کد پستی همراه اول
ارسال کد پستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
ارسال پیامک فلش
لیست سیاه
نوبت دهی هوشمند
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
منشی پیامک
انتقال پیامک
ارسال از موبایل
ارسال کارت ویزیت
خط اختصاصی هدیه 50001
تعرفه خط 1000 : 12.0
تعرفه خط 2000 : 13.8
تعرفه خط 3000 : 12.0
تعرفه خط 50001 : 10.8
تعرفه خط 50009 : 10.8
تعرفه خط 50002 : 11.4
تعرفه حط 50005 : 11.4
تعرفه خط 50004 : 10.8
تعرفه خط 021   : 12.0
تعرفه ایمیل : 1.2
تعرفه پیام صوتی : 1.8
ارسال سیمکارت

پنل سالیانه است
پیشرفته
75 هزار تومان
1000 پیامک نخست هدیه
بدون محدودیت ارسال
بدون محدودیت دریافت (رایگان)
۱ خط اختصاصی هدیه
4 خط عمومی رند
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
دفترچه تلفن پیشرفته
ایمیل انبوه
ارسال بلک لیست
پیام صوتی
ارسال تدریجی
ارسال متناظر
(BTS) ایرانسل
گنجینه پیامک
اضافه به لیست خودکار
ارسال هوشمند
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
ارسال متناظر زماندار
پیامک سر رسید
پاسخ زماندار
نظرسنجی و قرعه کشی
آزمون
امتیاز دهی
مسابقه پیامکی پیشرفته
کد دهی
شماره دهی
کد خوان
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال کد پستی همراه اول
ارسال کد پستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
ارسال پیامک فلش
لیست سیاه
نوبت دهی هوشمند
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
منشی پیامک
انتقال پیامک
ارسال از موبایل
ارسال کارت ویزیت
خط اختصاصی هدیه 50001 
تعرفه خط 1000 : 11.0
تعرفه خط 2000 : 12.7
تعرفه خط 3000 : 11.0
تعرفه خط 50001 : 9.9
تعرفه خط 50009 : 9.9
تعرفه خط 50002 : 10.5
تعرفه حط 50005 : 10.5
تعرفه خط 50004 : 9.9
تعرفه خط 021   : 11.0
تعرفه ایمیل : 1.1
تعرفه پیام صوتی : 1.7
ارسال سیمکارتی : 13.2
پنل سالیانه است
حرفه ای
99 هزار تومان
2000 پیامک نخست هدیه
بدون محدودیت ارسال
بدون محدودیت دریافت (رایگان)
2 خط اختصاصی هدیه (انتخابی)
6 خط عمومی رند
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
دفترچه تلفن پیشرفته
ایمیل انبوه
ارسال بلک لیست
پیام صوتی (ارسال بلک لیست)
ارسال تدریجی
ارسال متناظر
(BTS) ایرانسل
گنجینه پیامک
اضافه به لیست خودکار
ارسال هوشمند
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
ارسال متناظر زماندار
پیامک سر رسید
پاسخ زماندار
نظرسنجی و قرعه کشی
آزمون
امتیاز دهی
مسابقه پیامکی پیشرفته
کد دهی
شماره دهی
کد خوان
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال کد پستی همراه اول
ارسال کد پستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
ارسال پیامک فلش
لیست سیاه
نوبت دهی هوشمند
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
منشی پیامک
انتقال پیامک
ارسال از موبایل
ارسال کارت ویزیت
خط اختصاصی هدیه 50001 و 021
تعرفه خط 1000 : 10.3
تعرفه خط 2000 : 11.9
تعرفه خط 3000 : 10.3
تعرفه خط 50001 : 9.3
تعرفه خط 50009 : 9.3
تعرفه خط 50002 : 9.8
تعرفه حط 50005 : 9.8
تعرفه خط 50004 : 9.3
تعرفه خط 021   : 10.3
تعرفه ایمیل : 1.4
تعرفه پیام صوتی : 1.6
ارسال سیمکارتی : 12.4
پنل دائمی است

قیمت سامانه پیامکی و راهنمای ثبت نام

قیمت پنل پیامک

خرید اینترنتی

روی دکمه خرید انلاین کلیک کنید و از درگاه بانک خرید خود را تکمیل کنید

قیمت پنل پیامک

ثبت نام

بعد از خرید موفق به ثبت نام راهنمایی خواهید شد و میتوانید در پنل پیامک ثبت نام کنید

قیمت پنل پیامک

کد تایید

اطلاعات ثبت نام برای شما پیامک خواهد شد و میتوانید وارد سامانه شوید

قیمت پنل پیامک

خوش آمدید

به پیام تک خوش آمدید، سامانه پیامکی شما در کمتر از ۱۵ دقیقه فعال خواهد شد

توضیحات

  • قیمت ها برحسب تومان است .دریافت پیامک رایگان است . هیچ محدودیتی برای تعداد پیامک‌های ارسالی و دریافتی از سامانه وجود ندارد . 
  • به تعرفه های ذکر شده مبلغ  نه درصد مالیات اضافه میشود.این هزینه در تمامی سامانه های پیامکی وجود دارد .تعرفه هر پنل به صورت ثابت بوده و با شارژ کردن هیچ تغییری در این تعرفه ایجاد نمی‌شود .
  • خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور 5000 و 021 است . خطوط ۵۰۰۰ رایگان ۱۴ رقمی و خط ۰۲۱ نیز ۱۱ رقمی هستش.خطوط ثابت 021 و 026 مستلزم ارائه تصویر کارت ملی و قبض تلفن به نام خریدار میباشد .
  • بازگشت هزینه برای بلک لیست های اپراتور همراه اول میباشد .
  • ارسال بلک لیست فقط در پنل پیشرفته و حرفه ای فعال میباشد . توضیحات ارسال بلک لیست برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخل سامانه و سایت قید شده است.ارسال سیمکارتی با شماره های رندوم همراه اول صورت میگیرد . دریافت پیامک در ارسال بلک لیست فقط برای اشخاص حقوقی میسر است.
  • ارسال های مربوط به رده سنی و جنسیت از اپراتور پردیس همراه اول میباشد و گزارش ارسال و یا بازگشت هزینه ندارند و از طریق خطوط اختصاصی و یا عمومی ۵۰۰۰ انجام میشود
  • ارسال بی تی اس توسط ایرانسل  با پیش شماره 9000 ایرانسل انجام می شود و حداقل سفارش ۱۰ هزار عدد میباشد.
  • هزینه ای که برای پنل ذکر شده است صرفا برای خرید پنل میباشد که همراه با امکانات ذکر شده برای آن پنل یک سری پیامک نخست هدیه نیز در اختیار خواهید داشت و با اتمام این اعتبار هدیه میتوانید طبق تعرفه هر سامانه را شارژ کنید.
  • پنل ساده و متوسط و پیشرفته اعتبار یکساله دارد و هزینه تمدید برابر با ۶۰٪ قیمت پنل میباشد.

نماد اعتماد پیام تکCode Center

نماد ساماندهی پیام تکCode Center