02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی
@@edit

ارسال اس ام اس انبوه

برچسب:ارسال اس ام اس انبوه

ارسال اس ام اس انبوه

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/

پنل اس ام اس پیام تک امکان فرستادن آنی پیامک تبلیغاتی به چند مخاطب از میان گروههای درج شده در دفترچه تلفن را به کاربر می دهد که با مدیریت دفترچه تلفن پنل اس ام اس می توانید مخاطبان خود را در گروههای مختلف طبقه بندی نمایید و در مواقع نیاز تنها با چند کلیک به آنها پیامک انبوه ارسال نمایید.چنانچه قصد ا...

جستجو نتیجه ای نداشت.