02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی
@@edit

ارسال سیمکارتی

برچسب:ارسال سیمکارتی

ارسال پیامک به شماره های بلک لیست

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

ارسال بلک لیست تضمینی است فارغ ازینکه شخص حقیقی هستید و یا حقوقی، در پنل اس ام اس پیام تک (نسخه حرفه ای و پیشرفته)، امکان ارسال به شماره های مسدود برای شما فراهم میباشد.ما در سامانه پیامکی پیام تک، راه کار های متفاوتی برای ارسال بلک لیست در نظر گرفته ایم. روش ارسال بلک لیست مناسب برای...

جستجو نتیجه ای نداشت.