02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی
@@edit

اس اس ام انبوه مشاغل

برچسب:اس اس ام انبوه مشاغل

اس اس ام انبوه مشاغل

/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84/

اگر کسب و کار شما به افراد و اصناف و شغل خاصی حساس است، یعنی مشتریان شما را افراد آن اصناف خاص تشکیل می دهند، بهتر است برای صرفه جویی در هزینه ها، ارسال اس ام اس انبوه تبلیغاتی خود را به همان صنف و مشغله محدود کنید.با استفاده از امکان اس اس ام انبوه مشاغل در پیام تک، شما می توانید با توجه...

جستجو نتیجه ای نداشت.