02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی
@@edit

اس ام اس اصناف تفکیک شده

برچسب:اس ام اس اصناف تفکیک شده

اس اس ام انبوه مشاغل

/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84/

اگر کسب و کار شما به افراد و اصناف و شغل خاصی حساس است، یعنی مشتریان شما را افراد آن اصناف خاص تشکیل می دهند، بهتر است برای صرفه جویی در هزینه پنل پیامک ، ارسال اس ام اس انبوه تبلیغاتی خود را به همان صنف و مشغله محدود کنید.با استفاده از امکان اس اس ام انبوه مشاغل در پیام تک، شما می توانید...

جستجو نتیجه ای نداشت.