02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی
@@edit

خط خدماتی

برچسب:خط خدماتی

خط اختصاصی رایگان

/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86/

بعد از خرید پنل اس ام اس و ثبت نام در سامانه پیامکی اطلاعات کاربری برای شما ارسال خواهد شد و میتوانید طبق آموزش فعال سازی پنل پیامک ، وارد سامانه شوید.برای فعالسازی خط اختصاصی رایگان بعد از ورود به پنل به منوی عملیات حساب و خرید شماره مراجعه کنید. سپس تب 5000x و یا 1000 را کلیک کرده و در...

ارسال پیامک به شماره های بلک لیست

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

ارسال بلک لیست تضمینی است فارغ ازینکه شخص حقیقی هستید و یا حقوقی، در پنل اس ام اس پیام تک (نسخه حرفه ای و پیشرفته)، امکان ارسال به شماره های مسدود برای شما فراهم میباشد.ما در سامانه پیامکی پیام تک، راه کار های متفاوتی برای ارسال بلک لیست در نظر گرفته ایم. روش ارسال بلک لیست مناسب برای...

جستجو نتیجه ای نداشت.